Zoeken in de website

‘Als eigenaar en verhuurder willen wij waarde toevoegen aan onze winkelruimte. Schoon, heel en veilig zijn daarbij uitermate belangrijke uitgangspunten, zowel voor het winkelgebied als het parkeerterrein.’ Dat zegt Jasper Borst, facility manager bij Corio Nederland in winkelcentrum Middenwaard en één van de trekkers van de werkgroep KVO.

 

Winkelcentrum Middenwaard in Heerhugowaard telt meer dan 150 winkels, waar jaarlijks ruim zes miljoen bezoekers komen winkelen. ‘Bij Corio werken we in Centre Management Teams op locatie, specifiek voor één winkelgebied’, vertelt Borst. ‘Ik houd mij al zeker acht jaar bezig met KVO. Het grote voordeel van werken volgens het KVO is dat dit de deelnemers structureel alert houdt . In Middenwaard hebben we bijvoorbeeld eens in de twee weken contact met de wijkagent. Afhankelijk van wat er speelt, onderneemt zij actie. Dat is lang niet altijd extra surveillance en kan ook via een andere samenwerkingspartner gestalte krijgen. Zo houdt Corio regelmatig een training voor ondernemers om afwijkend winkelgedrag te leren signaleren.’

 
 
 

Korte lijnen

‘Omdat de lijnen tussen partijen kort zijn, kunnen we gemakkelijk andere acties ondernemen. Zo hebben we contact gelegd met het Horizon College, dat nu stagiaires levert. Buitengewoon opsporingsambtenaren leren deze stagiaires om toezicht te houden. Na afstemming met de gemeente surveilleren zij inmiddels ook buiten het centrum. Verder oefenen de ondernemers en hun medewerkers op het gebruik van defibrillatoren. De servicemanager houdt extra toezicht op het vrijhouden van vluchtwegen met het oog de brandveiligheid. Zonder het samenwerkingsverband van het KVO zouden we zoveel niet voor elkaar krijgen.’

 

‘Jaarlijks houden we een schouw. We leggen op foto vast wat kapot is en noteren wie wat moet herstellen. Elk jaar blijkt er minder kapot te zijn. Verder houden we de ondernemers vier keer per jaar op de hoogte met een KVO-nieuwsbrief’, zegt Borst. ‘KVO is er voor en door ondernemers. Daarmee houd je in stand wat je hebt opgebouwd.'