Zoeken in de website

‘Samenwerking is het allerbelangrijkste, wil je van het KVO een succes maken. Het goed informeren van ondernemers in winkelgebieden is een belangrijke pijler onder wat het ‘Deventer model’ is gaan heten.’ Aan het woord is wijkagente Natasja Steneker.

 

‘Deventer is als een van de eerste gemeenten begonnen met het KVO en ik heb me er voor aangemeld zodra dat kon. Ik kom zelf graag in winkelgebieden en vind het leuk om een netwerk met ondernemers op te bouwen; iets voor hen te betekenen. We zijn in 2003 begonnen met Winkelhart Colmschate en winkelcentrum Keizerslanden als proefgebieden. Inmiddels zijn dertien van de zestien winkelgebieden gecertificeerd. In het begin hebben we vooral veel tijd gestoken in het winnen van vertrouwen. Veel ondernemers deden geen aangifte van kleine criminaliteit. Dan wordt het voor ons lastig er iets tegen te doen. Daarom hebben we de ondernemers gevraagd naar hun wensen.’

 
 
 

'Aangiftebereidheid is gestegen en het aantal diefstallen is gedaald.'

‘Die wensen bestonden onder meer uit een camerasysteem, meer surveillance en een beter contact met de politie’, zegt Steneker. ‘Ondernemers wisten niet bij wie ze terecht konden als ze aangifte wilden doen. Persoonlijk contact met de politie is erg belangrijk nadat een ondernemer gebeld heeft over een diefstal. Ter plekke kan ik die diefstal niet oplossen, maar we geven de ondernemer wel de aandacht die hij verdient. En de resultaten zijn er naar: de aangiftebereidheid is gestegen en het aantal diefstallen is gedaald.’

 

Overlastdonatie

Richting winkeldieven onderneemt het KVO-team doortastend actie. ‘Winkeldieven moeten een overlastdonatie betalen van €181 en krijgen gele en rode kaarten in het kader van een collectief winkelverbod. Ruim 300 ondernemers krijgen foto’s van degenen die een winkelverbod opgelegd gekregen hebben. Zo kunnen zij zelf veelvuldige winkeldieven uit hun winkel weren. Lukt dit niet, dan komen wij.’

 

‘Inmiddels wordt er door diverse dorpen en steden in Oost-Nederland gekeken naar de werkwijze van het KVO in Deventer, zegt Steneker, die ook nog drie industrieterreinen onder haar hoede heeft.