Zoeken in de website

Leeuwarden heeft een vijfde KVO-ster in zicht. In het traject daar naar toe, leerde de gemeente Leeuwarden volgens Esther Holman, beleidsmedewerker Juridische en Veiligheidszaken, een aantal lessen: ‘Je moet blijven communiceren en je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden’.

 

‘Onze binnenstadsmanager Hayo Galema en ik spreken veel ondernemers, ook tijdens het privé shoppen. De winkeliers kennen ons, dat is het grote verschil met ruim acht jaar geleden toen we het KVO in het centrum en op bedrijventerrein de Hemrik opzetten’, vertelt Holman.

‘Hoewel beide gebieden al behoorlijk op orde waren, hebben we samen veel verbeterd. Zo hebben de collectieve winkelontzegging, de website met foto’s van veelplegers, de nauwe samenwerking met beveiligingsbedrijf Trigion en het cameratoezicht geleid tot een hogere aangiftebereidheid van winkeldiefstal. Trigion biedt ondernemers ondersteuning in het doen van aangifte. Ook houdt Trigion surveillance in samenwerking met Stadstoezicht en politie in het ‘toezichtmodel’. Met behulp van onderling contact via de portofoon kunnen zij elkaar te hulp schieten. Dat is echt een succes!

In een jaar tijd is het aantal winkeldiefstallen met tien procent gedaald. Een recente vernieuwing is de aanstelling van een contactpersoon per straat. Hierdoor weten we elkaar nog beter te vinden.’

 
 
 

Vind het wiel niet opnieuw uit

Op de bedrijventerreinen de Hemrik en de Zwette zijn de accenten rond het KVO wat anders dan in de binnenstad. ‘Onveilige kruisingen, het sluiten van hekken, de verlichting, ladders of containers tegen muren, brandveiligheid en cameratoezicht hebben daar vooral de aandacht.’

 

 

Terugblikkend zou Holman tijdens de startfase vaker voorbeelden van successen in andere KVO-gebieden willen gebruiken om ondernemers te enthousiasmeren. ‘Dat helpt om ondernemers te overtuigen van de voordelen. En als elders iets goed functioneert, maak dan vooral gebruik van die ervaring en kennis. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden!’

Om KVO onder de aandacht te houden, heeft Holman één advies: ‘Blijf communiceren, elkaar opzoeken, dan haal je samen je doel!’