Zoeken in de website

Documentatie & Tools

Documenten

Handboek Keurmerk Veilig Ondernemen

Het Handboek Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is bestemd voor samenwerkingsverbanden die met het KVO aan de slag willen. In deze vernieuwde versie is het KVO-stappenplan vereenvoudigd en geactualiseerd op basis van het certificatieschema KVO 3.1, dat per 1 januari 2015 van kracht is. Van dit handboek is uitsluitend een gratis download beschikbaar.

Download (PDF, 1.4mb)

Model Convenant

Dit model geeft weer hoe het samenwerkingsconvenant kan worden opgesteld. Een toelichting is te vinden op pagina 12 van het Handboek Keurmerk Veilig Ondernemen.

Download (Doc, 32kb)

Model Intentieverklaring

Dit model geeft weer hoe de intentieverklaring kan worden opgesteld. Een toelichting is te vinden op pagina 9 van het Handboek Keurmerk Veilig Ondernemen.

Download (Doc, 53kb)

Brochure Keurmerk Veilig Ondernemen

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) helpt ondernemers, gemeenten, politie en brandweer om samen de veiligheid in winkelgebieden en op bedrijventerreinen te verbeteren.Deze brochure gaat in op de voordelen van het KVO en de vier stappen om het Keurmerk te verkrijgen.

Download (PDF, 826kb)

Certificatieschema Keurmerk Veilig Ondernemen

Het CCV-certificatieschema KVO 3.1 beschrijft het certificeren van de samenwerking tussen publieke en private partijen, gericht op het vergroten van de veiligheid op bedrijventerreinen en winkelgebieden. Het schema is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) willen behalen of behouden, hun procesbegeleiders en voor de certificatie-instellingen die dit certificaat uitreiken. De ingangsdatum van dit schema is 1 januari 2015.

Download (PDF, 184kb)

Tools

Stresstest

De Stresstest helpt winkelgebieden en bedrijventerreinen om slimmer en sneller verbeterpunten op het gebied van veiligheid in kaart te brengen. Pen en papier maken plaats voor een tablet met camera en Google maps.

Naar de Stresstest

NOOD contactkaart

Op de NOOD contactkaart staan alle belangrijke telefoonnummers die een ondernemer in geval van nood kan bellen. Dit varieert van het alarmnummer 112 tot contactgegevens van de wijkagent.

Maak uw NOOD contactkaart

Themawebsite Veilig Ondernemen

Een speciale website van het CCV over veilig ondernemen biedt nieuws en allerlei tips over bijvoorbeeld geweld en agressie, winkeldiefstal en overvallen. En geeft een een overzicht van praktische hulpmiddelen voor ondernemers, zoals trainingen of een veiligheidsscan.

Naar de Themasite